» » Талапкер-2020

Талапкер-2020

140102 2 Ағаш ұстасы
140103 2 Құрылыс шебері                            
 1109000 Токарлық іс және металл өңдеу
(түрлері бойынша)

1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)        
1405000 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен 
жүйелерінқұрастыру және пайдалану

15 шілде 2020 ж. 154